Įgyvendinti projektai

2023 m.

1. Projektas „Skaitysiu Lietuvą“, 2 500 Eur (dalinis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Švenčionių rajono savivaldybės finansavimas).
2. Vaikų dienos stovykla „Pažinimo stovykl@2023“, 1 000 Eur (Švenčionių rajono savivaldybės finansavimas).
3. Projektas „Mes ir europietiškos vertybės“,1 500 Eur (dalinis savivaldybės ir LR užsienio reikalų m-jos finansavimas).
4. „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ (finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Projekto vykdytoja – Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija. Projekto partneriai: Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“).
5. Tęstinis projektas  „Vilnijos vartai“ (partneriai VAVB tęstiniame projekte).

2022 m.
1. Vaikų dienos stovykla „Pažinimo stovykl@2022“, 11 574  Eur (dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Švenčionių rajono savivaldybė).
2. „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ (finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Projekto vykdytoja – Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija. Projekto partneriai: Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“).
3. Tęstinis projektas:  „Vilnijos vartai“ (partneriai VAVB tęstiniame projekte).

2021 m.
1. „Pažinimo stovykl@2021“,  9 857 Eur (dalinis  Lietuvos kultūros tarybos ir Švenčionių rajono savivaldybės finansavimas).
2. Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka dalyvauja projekte „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ (projektą įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis).
3. „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ (finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Projekto vykdytoja – Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija. Projekto partneriai: Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“).
4. Tęstinis projektas:  "Vilnijos vartai" (partneriai VAVB tęstiniame projekte).

2020 m.
1. „Pažinimo stovykl@2020“  4 030 Eur (dalinis  Lietuvos kultūros tarybos ir Švenčionių rajono savivaldybės finansavimas).
2. Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka dalyvauja projekte „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ (projektą įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis).
3. Tęstinis projektas:  "Vilnijos vartai" (partneriai VAVB tęstiniame projekte).

2019 m.
1. Informacinė kampanija „ES drauge saugiau" (500 Eur)
2. „Pažinimo stovykl@2019“    5900,00 Eur (dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba)
3. Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka dalyvauja projekte „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ (Projektą įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis).
4. Tęstinis projektas:  "Vilnijos vartai" (partneriai VAVB tęstiniame projekte).

2018 m.
 
1. „Per Europą keliauk – akimirką pagauk!“ (dalinai finansuoja Europos komisijos Atstovybė Lietuvoje).
 2. "Tarpkultūrinis migrantų švietimas" (ERASMUS + Mobility (2017-2018m.).
 3. Tęstinis projektas:  "Vilnijos vartai" (partneriai VAVB tęstiniame projekte).

2017 m.
1. "Europos karuselė - ateitį kurk ir tu!" (dalinai finansuoja Europos komisijos Atstovybė Lietuvoje).
2. „Kūrybinių idėjų sklaida „Pelėdos dvaro“ erdvėse“ (dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba).
3. "Tarpkultūrinis migrantų švietimas" (ERASMUS + Mobility (2017-2018m.).
4. Tęstinis projektas:  "Vilnijos vartai" (partneriai VAVB tęstiniame projekte).

2016 m.
1. "Bibliotekos pažangai 2" projektas "Informacinių technologijų centro "Failiukas" įkūrimas ir veikla bibliotekose".
2. Tęstinis projektas:  „Vilnijos vartai" (partneriai VAVB tęstiniame projekte).
3. Neformaliojo vaikų švietimo programa "Smalsučio kelias į kompiuterijos šalį".
4. „#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose“ (partneriai  VAVB projekte).
5. „Vilniaus regiono bibliotekos tinkle: internetinių svetainių atnaujinimas, kūrimas ir pristatymas neįgaliesiems“( partneriai  VAVB projekte).

2015 m.
1. "Bibliotekos pažangai 2" projektas "Technologijų centro "Failiukas" įkūrimas ir veikla bibliotekose".
2. Tęstinis projektas: „Vilnijos vartai".
3. Neformaliojo vaikų švietimo programa "Kompiuterio labirintai".

 2014 m.
1. Kultūros edukacijos projektas „Augu kartu su knyga" (skaitymo skatinimo iniciatyvos), įgyvendina Švenčionių raj. savivaldybės viešosios bibliotekos Pašaminės kaimo biblioteka-filialas.
2. Kultūros edukacijos projektas „Senieji amatai-gyvos istorijos pamokos" (Vaikams ir jaunimui skirti kultūros bei kultūrinės edukacijos projektai, meno renginiai, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimas), įgyvendina Švenčionių raj. savivaldybės viešosios bibliotekos Stanislavavo kaimo biblioteka-filialas.
3. VŠĮ Socialinis veiksmas projektas „Jaunimo savanoriška tarnyba".

2013 m.
1. Bibliotekų plėtros projektas "E. paslaugos - patogu, saugu, paprasta" - Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai.
2. Edukacinis literatūros sklaidos projektas „Žuvę, bet nepralaimėję" (Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80- mečiui) – Švenčionėlių miesto biblioteka-filialas.
3. Literatūros sklaidos – edukacinių renginių ciklas „Pašaminės krašto istorija literatūroje" – Pašaminės kaimo biblioteka-filialas.
4. "SKAITYMAS: sėkmė ir džiaugsmas". Skaitymo konkursas bei šventės vaikams ir jaunimui Lietuvos bibliotekose. Lietuvos LIONS klubų asociacija ir Lietuvos bibliotekininkų draugija.

 2012 m.
1. Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektas „Vieninga bendruomenė – gimtojo krašto ateitis" – Adutiškio kaimo biblioteka-filialas;                                                                                                        
2. Renginių ciklas „Jau niekas Tavęs taip giliai nemylės..."(Maironio 150- osioms gimimo metinėms) – Švenčionių Viešoji biblioteka.

2011 m.
1. Skaitymo skatinimo projektas “Vasaros delnuos-knygos pasaulis gražus“ (Švenčionėlių miesto biblioteka-filialas);
2. Edukacinis-integracinis projektas „Literatūrinės-muzikinės kūrinių improvizacijos vaikams ir suaugusiems“ ( Viešoji biblioteka, Vilniaus A.Mickevičiaus viešoji biblioteka);
3. Paramos kaimo bendruomenėms projektas „Jaukūs ir šilti namai-kaimo traukos centras“ (Adutiškio kaimo biblioteka, Adutiškio kaimo bendruomenė).
4. Gintaro Steponavičiaus paramos fondo konkurso "Senjorai - Lietuvos visuomenės dalis", projektas "Daumilai: kaimo kronika" (Sarių kaimo biblioteka-filialas, Sarių kaimo bendruomenė).

2010 m.
1. Vietinių bendruomenių ir bibliotekų bendradarbiavimo skatinimas kuriant bibliotekai ir bendruomenei aktualų skaitmeninį turinį (Reškutėnų fil.)
2. Interaktyvių elektroninių paslaugų diegimas Viešojoje bibliotekoje (Viešoji biblioteka)
3. Sarių kaimo metraštis (Sarių fil.)

2007 m.
1. Mano vaikystės knyga (Pabradės miesto biblioteka-filialas).
2. Vakaro skaitymai Adutiškio kaimo bibliotekoje (Adutiškio kaimo biblioteka-filialas).
3. Knyga vaiko vertybių kontekste (Švenčionėlių miesto biblioteka-filialas)
4. Senųjų amatų mokyklėlė Strūnaityje (Strūnaičio kaimo biblioteka-filialas).

2006 m.
1. Tautinių mažumų etnokultūros paveldo išsaugojimas ir sklaida Adutiškio krašte (Adutiškio kaimo biblioteka-filialas).
2. Neįgaliųjų žmonių klubas „Viltis“ (Milkuškų kaimo biblioteka-filialas).
3. Per knygą – į pažinimo džiaugsmą (Svirkų kaimo biblioteka-filialas).
4. Bibliotekos paslaugos rizikos šeimų vaikams (Vaikų literatūros skyrius).
5. Amatų mokyklėlė Zadvarninkų kaimo bibliotekoje (Zadvarninkų kaimo biblioteka-filialas).
6. Etninės kultūros vertybių sklaida Švenčionių rajono bibliotekose (Viešoji biblioteka ir kaimo bibliotekos-filialai).
7. Lenkų tautybės vaikų užimtumas Pabradės miesto bibliotekoje ir kaimo filialuose (Pabradės miesto ir kaimo bibliotekos-filialai).

2005 m.
1. Biblioteka – moksleiviams(Vaikų literatūros skyrius, Švenčionėlių ir Pabradės miestų bibliotekos-filialai)
2. Švenčionių krašto tautinių mažumų kultūros paveldas fotografijoje (Viešoji biblioteka).
3. Keliaujantis A.Mickevičius (Viešoji biblioteka).

2003 m.
1. Viešasis internetas – moksleiviams (Vaikų literatūros skyrius).
2. Vaikų etnoklubas „Šaudyklėlė“ Vaikų literatūros skyrius).
3. Informacija visuomenei apie Europos sąjungą (Viešoji biblioteka).

2001 m.
1. Visuomenės informacinis aprūpinimas (Viešoji biblioteka).
2. Paslaugų bendruomenei plėtra Viešosiose bibliotekose (Viešoji biblioteka).

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas