Knygos apie Švenčionių kraštą


  2023

Pažinkime Dubingos žemę / [Jonas Vainauskas]. – Švenčionys : [Firidas], 2023. – 124 p.

  2022
Vilutytė, Angėlė. Gimtinės kalbos lobiai. – Vilnius : Versmė, 2022. – 247, [1] p.
  2021
Švenčionių rajono veterinarijos istorija. – Švenčionys : [Firidas], 2021. – 64 p.
Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje . – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. – 582, [1] p.
Zabielskas, Vytautas. Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos. – Vilnius : [V. Zabielskas], 2021. – 503, [1] p.
Lapėnienė, Viktorija. Mokytojau, leisk tau nusilenkti. - Švenčionys : Firidas, 2021. - 163 p.

Kondratas, Benjaminas (1933–) . Kūrėjų pėdsakais
Kn. 21 : Vilniaus ir Švenčionių krašte. - Vilnius : Karminas, 2021. - 338 p.

 

  2020
Čebručenko, Ramunė. Švenčionėliai. – 2-asis papild. leid. – Vilnius : Petro ofsetas, 2020. – 152 p.
Istorinės Švenčionių rajono vietos : [albumas] / [sudarytoja ir teksto autorė Nadežda Spiridonovienė]. - [Vilnius] : Firidas, 2020. - 207, [1] p.
Trimonienė, Rita Regina. Išlikti ir nepalūžti. Švenčionių krašto šviesuoliai. - Švenčionys : Firidas, 2020. - 131 p.
  2019
  Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijai 100. - Švenčionys, 2019 (Vilnius: Petro ofsetas). - 127, [1] p.  
Mūsų istorija gyvai : / [sudarytoja Laimutė Stūglienė]. - Švenčionys : Firidas, 2019 . - 216 p. 
  2018
 

Barzdėnas, Jonas. 100 Švenčionijos gamtos perlų: / [ Barzdėnas, Rimantas Nalivaika]. - Kaunas : Lututė, 2018. - 116, [4] p.

Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai. - Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2018. - 391, [1] p.


Lapėnienė, Viktorija. Mažoji Reškutėnų kronika. D. 5. - Švenčionys : Firidas, 2018. - 204 p.


Žilėnas, Antanas. Parubežys ir parubežiniai . - Vilnius : Petro ofsetas, 2018. - 2 d.
D. 1. - 2018 . - 426, [1] p.
D. 2. - 2018 . - 511, [1] p.

  2017

Pokaris : / medžiagą surinko ir knygą sudarė Kęstutis Grigaliūnas, D.2 : 1945 : [1945 01 01 - 1945 12 31 laikotarpiu sovietų represinių struktūrų suimtų asmenų veidų archyvas ir biografijos]. - 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). - 291, [1] p. 
Čebručenko, Ramunė. Švenčionėliai. - Vilnius : Petro ofsetas, 2017 . - 103, [1] p.
Lapėnas, Kazys. Šaukiu dienas sugrįžti atgalios… : [eilėraščiai]. - [Švenčionys] : [Firidas], 2017. - 136 p. 
Pabradė / sudarytojai Kęstutis Marcinkevičius, Laima Markauskienė. - Vilnius : Versmė, 2017 (Vilnius : Standartų sp.). - 476,[2] p.
Savickaitė, Dalia. Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji : straipsnių rinkinys apie kūrybingus žmones, jų laiką ir aplinką /. - Utena : Utenos Indra, 2017. - 271, [1] p. : iliustr., portr. ; 21 x 24 cm. - Bibliogr.: p. 268.
Gečys, Valdas. Žeimenos vingiuose : [žuvininkystės istorija Rytų Lietuvoje]. - Vilnius : Lietuvos hidrobiologų draugija, 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). - 87, [1] p. : iliustr.
  2016

Švenčionys laiko tėkmėje . - Švenčionys : [Firidas] . -  [2016] . - 138 p.
  Lapėnienė, Viktorija. Mažoji Reškutėnų kronika. IV dalis. - Vilnius: Firidas . - 2016. - 204 p.
Tumėnas, Stasys. Švenčionių rajono sąjūdis . - Švenčionys : Firidas, 2016. - 44 p. 
  2015
Švenčionių krašto sutartinės [Vaizdo įrašas] : trys kartos . - [Švenčionys] : Nalšios muziejus, 2015. - 1 vaizdo diskas (DVD) (27 min., 20 sek.) 
  Kapačinskienė, Nijolė. Lietuviška mokykla Švenčionėliuose, 1915-2015. - Vilnius : [ADAMOS LT], 2015. - 48, [2] p. 
  Gyvoji istorija / sudarytojai Nancy Hanssen, Diana Galatiltienė, Laima Juodagalvienė, Loreta Chaleckienė. - Švenčionys : Firidas, 2015. - 138 p.
  Švenčionėlių šv. Edvardo parapijos ir švč.Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios istorija / parengė Ramunė Čebručenko. - Švenčionys : Firidas, [2015]. - 36 p.
   2014

Vygintas, Bubnys, Julija, Normantienė. Paštas Lietuvoje…. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, Kn. 1: Paštas Lietuvoje iki 1918 metų: siuntos, antspaudai, žymos. - [2014]. -  338, [2] p. 

 

Vygintas Bubnys, Julija Normantienė. Paštas Lietuvoje.... - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, Kn. 2: Paštas Lietuvoje 1918-1940 metais: valstybės pašto kūrimas ir veikla, ženklų leidyba.- [2014]. - 581, [2] p.

 

 

Švenčionių krašto dvarai ir dvarvietės : istorinė atmintis ir dabartis / [sudarė ir parengė Rasa Ignatova], 2014 (Švenčionys : Firidas). - 108 p.

  Lapėnienė, Viktorija. Mažoji Reškutėnų kronika . III dalis. - Vilnius: Firidas . - 2014. - 225, [1] p.
  Mikštaitė-Čičiurkienė, Regina. Herding culture in Lithuania in the 20th and early 21st century = Piemenavimo kultūra Lietuvoje XX amžiuje - XXI amžiaus pradžioje : summary of doctoral dissertation : humanities, ethnology (07 H) /.- Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos Leidybos skyrius, 2014. - 29, [1] p.
  Meno istorija ir kritika. T. 10 (1). – Kaunas, 2014. - 104 p.
 

Švenčionių bažnyčios ir parapijos istorija / [Bukėnas Sigitas]. - Švenčionys, 2014. - 52 p.

  2013
Švenčionių Krašto amatai,2013 : [Tarptautinio bendradarbiavimo projektas '' Senieji Amatai Šiandien (Saš)] : [katalogas]. - [Vilnius] : [UAB '' Greita spauda''], 2013. - 118 p.
  Kandrotienė, Danguolė,  Kandrotas, Vytautas. Ypatinga Lietuva : keliaujame po saugomas teritorijas . – Kaunas: Terra Publica, 2013 . – 320 p. 
  Girininkas, Algirdas. Lietuvos archeologija .T. 2 : Ankstyvasis metalų laikotarpis. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). - 299, [1] p. 
Girininkas, Algirdas. Lietuvos archeologija.T. 3 : Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai . - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). - 750, [1] p.

  Balkutė, Rita. Galia užburti. – Vilnius: VŠĮ Ritos Balkutės fondas, 2013 . - 704 p.
  Ikamas, Aleksandras,  Mačiekus, Venantas. Tradicinis Lietuvos kaimas. – Vilnius: Versus aureus, 2013. – 285, [1] p.
  Vaičėnas, Balys. Partizano sąsiuviniai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2013 . - 553, [1] p.
  Viliūtė, Jūratė, Kirdeikienė, Gaila. Lietuviai ir muzika Sibire. – Vilnius: Lietuvių kompozitorių sąjunga, 2013. – 694 , [1] p., + 1 garso diskas (CD)
  2012
  Lietuvos dvarų sodybų atlasas. I:. Šilalės rajono savivaldybė / [sudarė Rasa Butvilaitė]. – Vilnius, 2012 . -272 p.
 

Semaškaitė, Ingrida. Atgimę dvarai. – Vilnius : Algimantas, 2012. –335, [1] p.

  2011
Karmonas, Antanas. Matematikos aruodų turtintojai. - Utena : Utenos Indra, 2011. - 318, [1] p.
  Purvinas, Martynas. Rytų Lietuvos kaimų istorinė raida : mokslo monografija.- Kaunas: Technologija, 2011.- Kn. 1, p. 707,[1] p.
  Laiko tėkmės neištrinti vardai: Žymūs Švenčionių krašto žmonės / sudarė Gerda Urbonienė, Vytautas Rimšelis.- Švenčionys: Firidas, 2011.- D. 1.- 88 p.
  2010
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais: straipsnių rinkinys.- Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2010.- 535 p.
  Lapėnienė, Viktorija. Mažoji Reškutėnų kronika . II dalis. - Vilnius: Firidas, 2010.- 229 p.
  2009
  Ašmenos, Svierių, Švenčionių apskričių getai: kalinių sąrašai, 1942 : almanacho "Žydų muziejus" priedas / [sudarytojos Irina Guzenberg, Olga Movšovič, Jevgenija Sedova. - Vilnius : Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2009. - 718, [2] p.
  Cirkliškis – iškili Nalšios dalis: informacinis leidinys apie Cirkliškį / parengė Bronius Lazaraitis.- Švenčionys, 2009.- 8 p.
  Ežerų sietuva- 2009, tarptautinis liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalis = The Range of Lakes-2009 International folk music and dance festival : [programa ir trumpos žinios apie dalyvius / sudarytojas Gediminas Gricius].- Vilnius : Atkula, [2009].- 22 p.
  Nalšios muziejaus audiniai: katalogas / [sudarė ir parengė Inga Kujalienė]. - [Vilnius]: Firidas, 2009.- 153 p.

Girininkas, Algirdas.
Lietuvos archeologija.T. 1 : Akmens amžius. - [2009] (Vilnius : Logotipas). - 327, [1] p. 

  Lietuva, 1009-2009 / [sudarytojai Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė]. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. - 702 p.
  2008
  Karmonas, Antanas. Lietuvos pakrašty.- [Vilnius: Firidas], 2008.- 176 p.
  Vylutytė, Angelė. Kaltanėnų šnektos žodynas.- Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008.- XXII, 436p.
  2007
  Juodgalvis, Jonas, Lekavičius, Vytautas. Juos pašaukė Tėvynė.- Ignalina : Maketavo ir spausdino VĮ "Visagino poligrafija", 2007.- 300 p.
Kretuonys prie Kretuono : [pažintinės literatūros leidinys / parengė Vanda Stanevičienė ; nuotraukos Algio Jakšto ir Rimanto Nalivaikos]. - Švenčionys : Fridas, [2007]. - 14 p. 

   Jučas,  Mečislovas. Lietuvos parapijos XV-XVIII a.-  Vilnius : Aidai, 2007.- 199 p.  
  Kuodys, Modestas.  Varniai, Dimitravas, Pabradė : koncentracijos ir priverčiamojo darbo stovyklos Lietuvoje 1927-1940 m. - Vilnius : Versus aureus, 2007.- 208 p.
  Mikštaitė-Čičiurkienė, Regina. Piemenavimas Švenčionių krašte XX a.: monografija.- Švenčionys:  Firidas, 2007.- 128 p.
  2006
   Barzdėnas, Jonas. Labanoro girioje. –Kaunas: Lututė, 2006.- 144 p.
   Lapėnienė, Viktorija. Mažoji Reškutėnų kronika.- Vilnius: Firidas, 2006.- 150 p.
  Stankevičienė, Janina. Julius Sinius - Vilniaus krašto muzikas.- Vilnius: Artaviva, 2006.- 71 p.
  Striužas, Valdas. Ąžuolų kalbėjimas Lietuvai: menininko, kryždirbio, ąžuolų skulptoriaus Juozapo Jakšto kūryba.- Vilnius: Diemedis, 2006.- 392 p.
  Striužas, Valdas. 1941 metų sukilimas Rytų-Pietų Lietuvoje : lietuvių karių ir partizanų 1941 metų sukilimas buvusioje Švenčionių apskrityje, Vilniuje, Varėnos-Valkininkų, Alytaus krašte .- Vilnius: Žaltvykslė, 2006.- 428 p.
  2005
  Juodagalvis, Jonas. Švenčionių krašto savanoriai 1918-1920 metais: biografinis žinynas.- Vilnius : Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005.- 236 p.
  Karmonas, Antanas. Lietuvių genties didkelis (Šiaurės Rytų Lietuva). - Vilnius: Firidas, 2005.- 264 p.
  Lapėnienė, Viktorija. Kryžių sakmė.- Vilnius: Firidas, 2005.- 112 p.
Surwiło, Jerzy. Zdarzenia, fakty, anegdoty : spacerkiem z Marszałkiem po Żmudzi, Wilnie i Wileńszczyźnie. – Wilno : Margi raštai, 2005. – 183, [1] p.
  2004
  Lapėnienė, Viktorija. Išgirskime amžių kuždesį.- Vilnius: Firidas, 2004.- 112 p.
  Projekto „Prikelkime senolių patirtį iš krašto praeities“: ekspedicijos iš Švenčionių rajono Švenčionėlių seniūnijos medžiaga.- Švenčionys: Firidas, 2004.- 115 p.
  Švenčionių krašto gamta: [albumas].- Vilnius: Gamtos pasaulis, 2004.- 95 p.
  2003
  Adutiškio kraštas: [straipsnių rinkinys / sudaryt. Violeta Balčiūnienė].- Vilnius: Diemedis, 2003.- 648 p.
  Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė (1945-1950 m.) = Lithuanian partisans Vytautas region Tigras unit (1945-1950) : dokumentų rinkinys.- Vilnius : Lietuvos archyvų departamentas, 2003.- 485, [1] p.
  Mėžionių sodžiuje (Cirkliškio seniūnija, Švenčionių rajonas): Projekto "Filantropijos plėtra Mėžionių gatviniame kaime" medžiaga / parengė Vanda Stanevičienė.- Švenčionys, 2003.- 108 p.
  Pabradė: informacinis leidinys.- Kaunas: UAB “Artivija”, 2003.- 17 p.
  Senajame Modžiūnų kaime: [ekspedicijos medžiaga] / parengė Vanda Stanevičienė.- Švenčionys: Švenčionių rajono savivaldybės kultūros skyrius; Nalšios muziejus, 2003.- 50 p.
  Žeimantas, Liubomiras Viktoras. Sankt Peterburgo - Varšuvos (nuo 1907 m. Šiaurės - Vakarų) geležinkelis, 1858-1915.-  Vilnius: UGelspa, 2003.- 250 p.
  2002
  Objektas „Intrigantas“: kunigo Broniaus Laurinavičiaus gyvenimas ir veikla.- Vilnius: Katalikų akademija, 2002.- 512 p.
  Pauliukevičius, Petras. Strūnaičio kryžkėlės: istorinė publicistika.- Švenčionys: Firidas, 2002.- 168 p.
  Švenčionių krašto žydų tragedija 1941-1944 m. /Sudarė Giedrė Geniušienė.- Švenčionys: Firidas, 2002.- 79 p.
  Švenčionių rajono ekonominės ir verslo plėtros programa iki 2007 metų: informacinis leidinys.- Švenčionys: Firidas,  2002.- 192 p.
Dulda bilda skrynelas. – Utena : UAB „Utenos spaustuvė“, 2002. – 87, [5] p.
  Niezamóv, Nifanty. Synowie błękitnego nieba: tradycje lotnicze w rodzinie Żwirkòw. - Vilnius: Firidas, 2002. - 80 p.
  2001
  Profesorius Stasys Čepulis: atsiminimai apie stomatologą chirurgą S. Čepulį (1910-1989) / [sudarė Irena Balčiūnienė] . – Vilnius : Knygiai, 2001 . - 192 p.
  Juodagalvis, Jonas. Sukilėlis kunigas Anupras Labutis: Švenčionys 1831 metai.- Vilnius: Diemedis, 2001.- 31 p.
  Juodagalvis, Jonas. Švenčionys: dvaras–miestelis–miestas.- Vilnius: Diemedis, 2001.- 167 p.
  Karmonas, Antanas. Istorijos mįslės (Šiaurės Rytų Lietuva): kraštotyrinė apybraiža.- Utena: Utenos Indra, 2001.- 402 p.
  Kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino gyvenimas ir kūryba: monografija / Sud. J. Kilčiauskienė.- Kaunas: Dakra, 2001.- 199 p.
  Švenčionys per amžius skambės / [sudarė Aldona Mikštienė]. - Švenčionys: Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2001.- 43 p.
  Baranauskienė, Marija. Švogina - Žeimena.- Vilnius: Džiugas, 2000.- 29 p.
  Pasipriešinimo kovos Švenčionių krašte 1944-1953 metais: konferencijos tezės.- Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijų tyrimo centras, 2000 .- 13 p.
  1999
  Istorijos paženklinti likimai. 1948m. Švenčionių krašto tremtiniai / parengė G. Viščionytė; Švenčionių rajono savivaldybės kultūros skyrius.- Švenčionys, 1999.- 77 p.
  Reškutėnai: Reškutėnų kaimo žmonės, istorija, kultūra / Sud. Viktorija Lapėnienė.- Vilnius: Dienovidis, 1999.- 152 p.
  Švenčionių rajono bažnyčios/ Sudarė Ana Jurkevič, Gražina Garlienė, Ilona Menčinskaitė.- Vilnius: R. Paknio leidykla, 1999. – 32 p.
  1998
  Karklelis, Bronius. Vaiškūnai.- Vilnius: Diemedis, 1998.- 79 p.
  Norkūnas, Napoleonas. Reškutėnų parapijos istorija. - Trakai – Vilnius: Voruta, 1998.- 128 p.
  Švenčionių kraštas = Švenčionys region / Švenčionių rajono savivaldybės kultūros skyrius; parengė A. Jurke vič, V. Stanevi-čienė, D. Vigelienė.- Kaišiadorys: Atkula, 1998.- 32 p.
  Švenčionių rajono Sąjūdžio ir Atgimimo kronika.- Utena: UAB “Utenos spaustuvė”, 1998.- 69 p.
  1997
Merkys, Alfonsas. Strūnaičio bažnyčios istorija : Vilniaus arkivyskupija, Švenčionių dekanatas / Alfonsas Merkys. - Trakai ; Vilnius : Voruta, 1997. - 40, [5] p. 
  1996
  Juodagalvis, Jonas. Švenčionių kraštas.- Vilnius: Diemedis, 1996.- 175 p.
  1995
  Švintų rytų rytelį / [dainas dainavo Anelė Karmonienė] ; tautosaką užrašė ir dainyną parengė Valdas Striužas.- Vilnius: Saulės vėjas, 1995.- 378 p.
  1992
  Maminskaitė-Kulbokienė, Veronika. Gyvenimo vingiuos: [atsiminimai] . - Chicago: V. ir V. Kulbokų lėšomis, 1992.- 504 p.
  1991
  Nalenč, Daria, Nalenčius, Tomas. Juzefas Pilsudskis:legendos ir faktai . -  Vilnius :Mintis, 1991. - 255 p.
  1983
Kudaba, Česlovas. Švenčionių rajonas.- Vilnius: Mintis, 1983.- 84 p.
  1936
Švietimo takais, 1926-1936 : L.M.S. Švenčionių skyriaus 10 m. sukaktuvėms paminėti jubiliejinis almanachas / red. M. Gudėnas. – Švenčionys : išleido L.M.S. Švenčionių skyrius, 1936 (Vilniuje : „Zorza“ sp.). – 64 p. : iliustr.

 

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Knygų kalėdos
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas