Knygos apie Švenčionių kraštą


  2023
Laiko labirintuose : Nijolės Genytės socialinės globos namų šešių dešimtmečių akcentai / [sudarytojai Vytautas Vigelis, Genutė Paukštienė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2023. – 407, [1] p.
 

Jakštas, Juozapas. Dievdirbio pamąstymai : [darbų albumas su prisiminimais, recenzijomis]. – Utena : Utenos Indra, 2023. – 254, [2] p.

Pažinkime Dubingos žemę / [Jonas Vainauskas]. – Švenčionys : [Firidas], 2023. – 124 p.

  2022
Vilutytė, Angėlė. Gimtinės kalbos lobiai. – Vilnius : Versmė, 2022. – 247, [1] p.
  2021
Švenčionių rajono veterinarijos istorija. – Švenčionys : [Firidas], 2021. – 64 p.
Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje . – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. –  582, [1] p.
Zabielskas, Vytautas. Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos. – Vilnius : [V. Zabielskas], 2021. – 503, [1] p.
Lapėnienė, Viktorija. Mokytojau, leisk tau nusilenkti. – Švenčionys : Firidas, 2021. – 163 p.

Kondratas, Benjaminas (1933–) . Kūrėjų pėdsakais
Kn. 21 : Vilniaus ir Švenčionių krašte. – Vilnius : Karminas, 2021. – 338 p.

 

  2020
Čebručenko, Ramunė. Švenčionėliai. – 2-asis papild. leid. – Vilnius : Petro ofsetas, 2020. – 152 p.
Istorinės Švenčionių rajono vietos : [albumas] / [sudarytoja ir teksto autorė Nadežda Spiridonovienė]. – [Vilnius] : Firidas, 2020. – 207, [1] p.
Trimonienė, Rita Regina. Išlikti ir nepalūžti. Švenčionių krašto šviesuoliai. – Švenčionys : Firidas, 2020. – 131 p.
  2019
  Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijai 100. – Švenčionys, 2019 (Vilnius: Petro ofsetas). – 127, [1] p.  
Mūsų istorija gyvai : / [sudarytoja Laimutė Stūglienė]. – Švenčionys : Firidas, 2019. – 216 p. 
  2018
 

Barzdėnas, Jonas. 100 Švenčionijos gamtos perlų: / [ Barzdėnas, Rimantas Nalivaika]. – Kaunas : Lututė, 2018. – 116, [4] p.

Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2018. – 391, [1] p.


Lapėnienė, Viktorija. Mažoji Reškutėnų kronika. D. 5. – Švenčionys : Firidas, 2018. – 204 p.


Žilėnas, Antanas. Parubežys ir parubežiniai. – Vilnius : Petro ofsetas, 2018. – 2 d.
D. 1. - 2018. – 426, [1] p.
D. 2. - 2018. –  511, [1] p.

  2017

Pokaris: / medžiagą surinko ir knygą sudarė Kęstutis Grigaliūnas, D.2 : 1945 : [1945 01 01 - 1945 12 31 laikotarpiu sovietų represinių struktūrų suimtų asmenų veidų archyvas ir biografijos]. – 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). – 291, [1] p. 
Čebručenko, Ramunė. Švenčionėliai. – Vilnius : Petro ofsetas, 2017. – 103, [1] p.
Lapėnas, Kazys. Šaukiu dienas sugrįžti atgalios… : [eilėraščiai]. – [Švenčionys] : [Firidas], 2017. – 136 p. 
Pabradė / sudarytojai Kęstutis Marcinkevičius, Laima Markauskienė. – Vilnius : Versmė, 2017 (Vilnius : Standartų sp.). – 476,[2] p.
Savickaitė, Dalia. Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji: straipsnių rinkinys apie kūrybingus žmones, jų laiką ir aplinką /. – Utena : Utenos Indra, 2017. – 271, [1] p. : iliustr., portr. ; 21 x 24 cm. – Bibliogr.: p. 268.
Gečys, Valdas. Žeimenos vingiuose: [žuvininkystės istorija Rytų Lietuvoje]. – Vilnius : Lietuvos hidrobiologų draugija, 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). – 87, [1] p. : iliustr.
  2016

Švenčionys laiko tėkmėje. – Švenčionys : [Firidas] . –  [2016]. – 138 p.
  Lapėnienė, Viktorija. Mažoji Reškutėnų kronika. IV dalis. – Vilnius: Firidas. – 2016. – 204 p.
Tumėnas, Stasys. Švenčionių rajono sąjūdis. – Švenčionys : Firidas, 2016. – 44 p. 
  2015
Švenčionių krašto sutartinės [Vaizdo įrašas]: trys kartos. – [Švenčionys] : Nalšios muziejus, 2015. – 1 vaizdo diskas (DVD) (27 min., 20 sek.) 
  Kapačinskienė, Nijolė. Lietuviška mokykla Švenčionėliuose, 1915-2015. – Vilnius : [ADAMOS LT], 2015. – 48, [2] p. 
  Gyvoji istorija / sudarytojai Nancy Hanssen, Diana Galatiltienė, Laima Juodagalvienė, Loreta Chaleckienė. – Švenčionys : Firidas, 2015. – 138 p.
  Švenčionėlių šv. Edvardo parapijos ir švč.Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios istorija/ parengė Ramunė Čebručenko. – Švenčionys : Firidas, [2015]. – 36 p.
   2014

Vygintas, Bubnys, Julija, Normantienė. Paštas Lietuvoje…. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, Kn. 1: Paštas Lietuvoje iki 1918 metų: siuntos, antspaudai, žymos. – [2014]. – 338, [2] p. 

 

Vygintas Bubnys, Julija Normantienė. Paštas Lietuvoje.... – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, Kn. 2: Paštas Lietuvoje 1918-1940 metais: valstybės pašto kūrimas ir veikla, ženklų leidyba. – [2014]. – 581, [2] p.

 

 

Švenčionių krašto dvarai ir dvarvietės : istorinė atmintis ir dabartis/ [sudarė ir parengė Rasa Ignatova], 2014 (Švenčionys : Firidas). – 108 p.

  Lapėnienė, Viktorija. Mažoji Reškutėnų kronika . III dalis. – Vilnius: Firidas. –  2014. – 225, [1] p.
  Mikštaitė-Čičiurkienė, Regina. Herding culture in Lithuania in the 20th and early 21st century = Piemenavimo kultūra Lietuvoje XX amžiuje - XXI amžiaus pradžioje: summary of doctoral dissertation : humanities, ethnology (07 H) /. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos Leidybos skyrius, 2014. – 29, [1] p.
  Meno istorija ir kritika. T. 10 (1). – Kaunas, 2014. – 104 p.
 

Švenčionių bažnyčios ir parapijos istorija / [Bukėnas Sigitas]. –  Švenčionys, 2014. – 52 p.

  2013
Švenčionių Krašto amatai, 2013: [Tarptautinio bendradarbiavimo projektas '' Senieji Amatai Šiandien (Saš)] : [katalogas]. – [Vilnius] : [UAB '' Greita spauda''], 2013. – 118 p.
  Kandrotienė, Danguolė,  Kandrotas, Vytautas. Ypatinga Lietuva: keliaujame po saugomas teritorijas. – Kaunas: Terra Publica, 2013. – 320 p. 
  Girininkas, Algirdas. Lietuvos archeologija .T. 2 : Ankstyvasis metalų laikotarpis. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). –  299, [1] p. 
Girininkas, Algirdas. Lietuvos archeologija.T. 3 : Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 750, [1] p.

  Balkutė, Rita. Galia užburti. – Vilnius: VŠĮ Ritos Balkutės fondas, 2013 . –  704 p.
  Ikamas, Aleksandras,  Mačiekus, Venantas. Tradicinis Lietuvos kaimas. – Vilnius: Versus aureus, 2013. – 285, [1] p.
  Vaičėnas, Balys. Partizano sąsiuviniai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2013 . –  553, [1] p.
  Viliūtė, Jūratė, Kirdeikienė, Gaila. Lietuviai ir muzika Sibire. – Vilnius: Lietuvių kompozitorių sąjunga, 2013. – 694 , [1] p., + 1 garso diskas (CD)
  2012
  Lietuvos dvarų sodybų atlasas. I:. Šilalės rajono savivaldybė/ [sudarė Rasa Butvilaitė]. – Vilnius, 2012 . -272 p.
 

Semaškaitė, Ingrida. Atgimę dvarai. – Vilnius : Algimantas, 2012. – 335, [1] p.

  2011
Karmonas, Antanas. Matematikos aruodų turtintojai. – Utena : Utenos Indra, 2011. – 318, [1] p.
  Purvinas, Martynas. Rytų Lietuvos kaimų istorinė raida: mokslo monografija. – Kaunas: Technologija, 2011. – Kn. 1, p. 707,[1] p.
  Laiko tėkmės neištrinti vardai: Žymūs Švenčionių krašto žmonės / sudarė Gerda Urbonienė, Vytautas Rimšelis. – Švenčionys: Firidas, 2011. – D. 1.- 88 p.
  2010
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2010.- 535 p.
  Lapėnienė, Viktorija. Mažoji Reškutėnų kronika . II dalis. – Vilnius: Firidas, 2010. – 229 p.
  2009
  Ašmenos, Svierių, Švenčionių apskričių getai: kalinių sąrašai, 1942 : almanacho "Žydų muziejus" priedas / [sudarytojos Irina Guzenberg, Olga Movšovič, Jevgenija Sedova. – Vilnius : Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2009. –  718, [2] p.
  Cirkliškis – iškili Nalšios dalis: informacinis leidinys apie Cirkliškį / parengė Bronius Lazaraitis. – Švenčionys, 2009. – 8 p.
  Ežerų sietuva- 2009, tarptautinis liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalis = The Range of Lakes-2009 International folk music and dance festival : [programa ir trumpos žinios apie dalyvius / sudarytojas Gediminas Gricius]. – Vilnius : Atkula, [2009]. – 22 p.
  Nalšios muziejaus audiniai: katalogas / [sudarė ir parengė Inga Kujalienė]. – [Vilnius]: Firidas, 2009. – 153 p.

Girininkas, Algirdas. Lietuvos archeologija.T. 1 : Akmens amžius. – [2009] (Vilnius : Logotipas). – 327, [1] p. 


  Lietuva, 1009-2009 / [sudarytojai Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. – 702 p.
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  1997
  1996
   1995
   1992
    1991 
   1983
  1936
Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas