Kraštotyrinė veikla

Viešosios bibliotekos kraštotyros fonde kaupiami ir sisteminami dokumentai apie Švenčionių kraštą ir iškilius jo žmones, apie senąją Nalšios žemę, rūpinamasi jų sklaida.

Kraštotyros dokumentų fonde – leidiniai, skirti Švenčionių krašto istorijai, literatūrai, švietimui, kultūrai, kraštiečių knygos, knygos apie kraštiečius, taip pat įvairūs kartografiniai bei smulkiosios poligrafijos leidiniai, vaizdo ir garso įrašai bei kt. Fonde yra  3653 fiz. vnt. dokumentų (2023 m. sausio 1 d. duomenys).

Kraštotyros fondas taip pat pildomas naujai ruošiamais bei tęstiniais kraštotyros darbais: teminiais bei personalijoms skirtais kopijų aplankais apie žymius krašto žmones,  vietoves,  bažnyčias, vietovardžius, architektūros paminklus, piliakalnius,  dvarus ir kt.  Kraštotyros fonde yra  daugiau 300 kraštotyros darbų bei teminių, personalijoms skirtų  kopijų aplankų.

Rajono laikraščiai saugomi nuo 1945 metų:
„Už Tėvynę“ nuo 1945 iki 1950 m., „Tarybinis mechanizatorius” 1952 m., „ Kolūkinė aušra ”1952 m., „Naujas gyvenimas” nuo 1951  iki 1956 m., „Žvaigždė“ nuo 1951 iki 1995 metų (lietuvių ir rusų kalbomis), „Nalšios žinios“, „Rytas“ nuo 1989 iki 2006 m., „ Žeimenos krantai“ (lietuvių ir rusų kalbomis) nuo 1995 iki šių dienų, „Švenčionių kraštas“ nuo 2000 iki šių dienų.

Informacija apie Švenčionių kraštą susisteminta kraštotyros kartotekoje. Nuo 2003 metų biblioteka yra įsijungusi į Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) Analizinės bibliografijos posistemį ir rengia analizinius bibliografinius įrašus iš  rajono laikraščių „Žeimenos krantai“, „Švenčionių kraštas“ (lietuvių ir rusų kalbomis).

Elektroniniame kataloge kaupiami rajono, regioninių, respublikinių periodinių leidinių straipsnių bei knygų bibliografiniai įrašai. Iš viso elektroniniame kataloge yra 131348 automatizuotai parengti analiziniai bibliografiniai įrašai.

Organizuojami įvairūs renginiai, skirti rajono literatų ir kraštiečių autorių kūrybos populiarinimui, svarbių krašto įvykių bei jubiliejų paminėjimui. Vyksta popietės, skirtos krašto tradicijų ir papročių puoselėjimui.

Nuo 2008 m. partnerių teisėmis dalyvaujama Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos rengiamame tęstiniame projekte – Vilniaus apskrities kraštotyros portalo „VILNIJOS VARTAI” – www.vilnijosvartai.lt – kūrime. Rengiama informacija apie Švenčionių rajono savivaldybės vietoves bei pateikiamos biogramos  (trumpos biografijos) nominantų ir žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas rajone.

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas