Žymūs Švenčionių krašto žmonės

1. AŽUŠILIS VYTAUTAS  (1929-) – docentas, mokslo daktaras, profesorius, rašytojas.
2. BIELINIS LEONAS (1853-1915) – vargonininkas, knygnešys.
3. BURBA JONAS (1853-1915) – knygnešys, kunigas.
4. CHADZEVIČIUS VILHELMAS (1932-2016) – Lietuvos žurnalistas.
5. ČEKAVIČIUS KAZIMIERAS  ( - 1923) – generolas, bažnyčios fundatorius.
6. ČERNIAUSKAS KAZIMIERAS ( - 1938) – knygnešys, daraktorius.
7. DUNDULIENĖ PRANĖ (1910-1991) – profesorė, etnologė.
8. DŽIAUKŠTAS SILVESTRAS (1928-2022) – tapytojas.
9. GAIŽUTIS KAZYS (1907-2004) – Švenčionių miesto burmistras, visuomenės veikėjas.
10. GRYBAUSKAS KAZIMIERAS (1886-1953) – Lietuvos farmacininkas, botanikas, vaistinių augalų tyrėjas, pedagogas.
11. JAKŠTAS ALGIS (1953 - ) – fotografas, poetas.
12. JAKŠTAS JUOZAPAS (1940 - ) – skulptorius, tautodailininkas, visuomenės veikėjas.
13. KAZAKEVIČIUS IZIDORIUS (1925-1994) – mokytojas, Reškutėnų muziejaus įkūrėjas.
14. KAZIMIERĖNAS GIEDRIUS (1948 -) – tapytojas.
15. KOVARSKIS BENJAMINAS (1890-1941) – gydytojas, liaudies inteligentas, Švenčionių ligoninės direktorius.
16. LAURINAVIČIUS BRONIUS (1913-1981) – kunigas, kovotojas už lietuvybę.
17. MAMINSKAITĖ-JAKUTIENĖ JULIJA (1889-1952) – Švenčionių šviesuolė.
18. MAMIŪNAS-MAMINSKAS VLADAS (1902-1978) – Švenčionių lietuvių pradžios mokyklos vedėjas, kovotojas už lietuvybę Švenčionyse.
19. MILIUVIENĖ MARIJA (1931-2018) – etnologė.
20. PADLECKAS ADOMAS (1864-1912) – knygnešys.
21. PRUNSKIENĖ KAZIMIERA DANUTĖ (1943- ) – profesorė.
22. RYMAS ALEKSANDRAS (1876-1945) – Švenčionių apskrities gydytojas.
23. SAUKAITĖ-DUKSIENĖ VERONIKA (1909-1996) – lietuvybės puoselėtoja Švenčionių krašte.
24. SINIUS JULIUS (1911-1959) – kompozitorius, dirigentas.
25. SKRUODYS JONAS (1882-1935) – kunigas, profesorius, rašytojas, tautosakos rinkėjas.
26. ŠERĖNAS ANTANAS (1897-1947) – mokytojas, kompozitorius.
27. ŠARKAUSKAS PLACIDAS (1871-1919) – kunigas, knygnešys.
28. ŠILKINIS IGNAS (1891-1979) – fotografas.
29. ŠVOGŽLYS-MILŽINAS NIKODEMAS (1899-1985) – rašytojas, kunigas.
30. TRAINYS KAZYS VYTAUTAS (1938-2016) – profesorius, gamtos mokslų daktaras, ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžiaus kavalierius.
31. VAIŠKŪNAS MYKOLAS (1862-1937) – knygnešys.
32. VAIŠKŪNAS STANISLOVAS (1856-1910) – knygnešys.
33. ŽEMAITIS ZIGMAS (1884-1969) – gimnazijos steigėjas, pirmasis direktorius.
34. ŽVIRKO FRANCIŠEK (ŽWIRKO FRANCISZEK) (1895-1932) – lenkų lakūnas.

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas