„Pažinimo stovykl@2020“ bibliotekoje

„Pažinimo stovykl@2020“ bibliotekoje

Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka 2020 m. vasario mėn. pateikė paraišką Lietuvos kultūros tarybos Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose programai. Lietuvos kultūros tarybos birželio 8 d. sprendimu Nr. 1LKT-50(1.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“ (Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Vilniaus apskrityje prioritetams) projektų dalinio finansavimo 2020 metais“, Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos projektui „Pažinimo stovykl@2020“ skirtas dalinis finansavimas.

Atsižvelgiant į Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Vilniaus apskrityje prioritetą: patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje nuo liepos 20d. dvi savaites veiks Švenčionių miesto tautinių bendrijų vaikų Dienos stovykla. Užimtumo veiklomis bus siekiama pažinti daugiatautišką Švenčionių kraštą ir Vilniaus regioną, domėtis kitų tautų etnine kultūra, tradicijomis, ugdyti pilietiškumą.

Pirmomis dienomis pas stovyklautojus bibliotekoje apsilankė Švenčionių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Liudmila Čeponienė ir Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė Gintarė Maliuševskienė. Bendraujant su vaikais buvo išsamiai paaiškinta kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių, gatvėje, namuose, visada būti budriems ir atsakingiems.

Daugiatautišką mūsų kraštą Dienos stovyklos vaikams Viešojoje bibliotekoje pristatė  švenčioniškė mokytoja A.Pilipavičienė, įdomiai buvo papasakota apie Švenčionių miesto tautinių bendrijų gyvenusių anksčiau ir dabar kultūrą, istoriją, papročius. Mokytoja supažindino su lankomais objektais ir kvietė vaikus tapti savo krašto ir miesto istorijos kūrėjais. Į Dienos stovyklos veiklas įsijungė aktyvūs bibliotekininkai– kūrybinius užsiėmimus veda Pabradės miesto bibliotekos-filialo vedėja G.Dargytė, muzikines valandėles pristato Šventos kaimo bibliotekos-filialo bibliotekininkė A.Misiūnienė.

Vaikų užimtumo numatytos veiklos Dienos stovykloje labai įvairios: iniciatyva „Daugiakalbė biblioteka“ vyks išvykoje Pabradės miesto ir Prienų kaimo bibliotekose, čia knygų fonduose gausu lenkų, rusų rašytojų kūrinių vaikams originalo kalbomis. Pažinti Vilniaus krašto tautines bendrijas stovyklautojai vaikai apsilankys Trakų istorijos muziejuje, dalyvaus edukacijoje „Galvės ežero paslaptys“, taip pat Vilniaus krašto etnografijos muziejaus Maišiagalos amatų centre, čia vyks edukaciniai užsiėmimai „Karpymas“ ir „Keramika“. Stovyklautojai bibliotekoje sulauks svečių; Visagino kūrybos namų vaikų kūrybinio būrelio „Rukodelica“ dalyviai kartu su švenčioniškiais atliks kūrybinį darbą „Sukurkime lėlytę“. Pažintiniai žygiai po Švenčionių miestą ir apylinkes, įdomiausių pomėgių valandėlės ir kitos veiklos bibliotekoje stovyklautojams dovanos daug smagių vasaros akimirkų ir  naujų pažinčių.

Nuo praėjusių metų vasaros prisidedame prie Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekto „Atverk duris vasarai“, atstovaujame Švenčionių rajoną ir jungiamės prie iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ (interaktyvus vaikų užimtumo žemėlapis) suteikdami galimybes bibliotekose vaikų aktyviai veiklai. Vykdomas projektas „Pažinimo stovykl@2020“ dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Švenčionių rajono savivaldybės lėšomis. Kviečiame sekti mūsų naujienas svetainėje www.svencioniuvb.lt ir paskyroje facebook.

 

Parengė: Violeta Bruvinskienė,
Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja

 

 

Skaitmeninio raštingumo mokymai
Prisijungusi Lietuva
Knygų kalėdos
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas