Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografinis-informacinis skyrius

Šiame skyriuje yra abonementas, skaitykla, informacijos skaitykla ir saugykla. 2021 metais naudojosi 614  vartotojų, apsilankė 7 566  lankytojai, išduota 11 615 egz. spaudinių. Abonemento fonduose sukaupta 29 485 egz. spaudinių lietuvių ir užsienio šalių rašytojų kūrinių, įvairių mokslo šakų leidinių.
Bibliotekos skaitykloje galima skaityti 72 pavadinimų periodinių leidinių. Informaciniame fonde sukaupta įvairių mokslo sričių enciklopedijų, žinynų,  žodynų, informacinių leidinių. Šalia daugelio šių populiarių leidinių, skaitytojai naudojasi Bostone išleista „Lietuvių enciklopedija" (36t.)  - kraštiečio Broniaus Saplio, gyvenančio Toronte  - dovana, Mariaus Jovaišos fotoalbumu "Neregėta Lietuva" - autoriaus dovana.
Informacijos skaitykloje kiekvienas bibliotekos lankytojas gali naudotis nemokamai kompiuteriais, vieša interneto prieiga, ieškoti informacijos duomenų bazėse, skaityti elektronines knygas.

Skaitytojai gali ieškoti informacijos:
• Interneto tinklalapiuose,
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) suvestiniame kataloge,
• Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB)
• BRITANICA enciklopedijoje (CD),
• Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės archyvu (CD), ir daugelyje kitų informacijos šaltinių.  

Lietuvos kultūros ministerijos lėšomis užprenumeruotos Lietuvos ir užsienio duomenų bazės:
EBSCO Publishing - elektroninė visatekstė serijinių ir kitų leidinių straipsnių duomenų bazė.
Naxos Music Library - muzikinė duomenų bazė.
Infolex - teisinės informacijos paieškos sistema, kurioje pateikiami teisės aktai ir teismų praktika. Čia galite atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimais ir kt.

Prieiga tik iš bibliotekoje esančių kompiuterių. Dėl prisijungimo vardo ir slaptažodžio kreiptis į Informacinės skaityklos darbuotojas.

Nemokamos teisinės duomenų bazės:
• TAR – teisės aktų registras;
• LRS – Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazės;
EUR-Lex – Europos Sąjungos teisė.

Teismų praktika:
LAT – Lietuvos aukščiausiasis teismas;
LVAT – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Nuo 2004 m. kuriamas  Viešosios bibliotekos elektroninis katalogas  Galima gauti reikalingos informacijos kopijas.
Besidomintiems Švenčionių krašto praeitimi ir dabartimi siūloma naudotis kraštotyros fondu, jame sukaupta daugiau kaip 600 egz. leidinių apie rajoną. Galima naudotis parengtais kraštotyros darbais, teminiais aplankais.  Reikalingą straipsnį ar publikaciją apie rajoną galima rasti kraštotyros kartotekoje.  
2010 metais įdiegta i LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė.

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Knygų kalėdos
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas