Viešojoje bibliotekoje pristatyta Ramunės Sakalauskaitės knyga apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską

Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Paskutinį lapkričio mėnesio trečiadienį Švenčionių rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje vyko Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija" pristatymas.
Žurnalistės, rašytojos, kelių dokumentinių filmų bendraautorės Ramunės Sakalauskaitės knygoje atsispindi svarbiausi Lietuvos XX amžiaus įvykiai bei objektyviai, detaliai ir autentiškai pasakojama apie Monsinjoro Vasiliausko nueitą gyvenimo kelią.
Kazimieras Vasiliauskas buvo politinis kalinys ir tremtinys, pirmasis bei ilgametis Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, pirmasis 1993 m. atkurtos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios emeritas, žinomas ir gerbiamas visuomenės narys.
Knyga rašyta R. Sakalauskaitės ketverius metus, renkant medžiagą Vilniaus arkivyskupijos kurijos archyve, Lietuvos ypatingajame, Latvijos valstybės ir Daugpilio archyvuose, niekur neskelbtuose kunigo laiškuose, jį globojusių vienuolių atsiminimuose. Atskira knygos dalis - K. Vasiliauską pažinojusių kunigų atsiminimai.
Knygos autorė artimai bendravo su Kazimieru Vasiliausku, lydėdavo jį į susitikimus. Nuo 1989 metų Monsinjorą pažinojusi autorė priklausė jam artimų žmonių ratui ir dažnai tapdavo jo „šofere", todėl papasakojo daug įdomių, linksmų ir liūdnų istorijų iš jų asmeninio bendravimo. „Kunigas Kazimieras atidavė visą save žmonėms iki paskutinio savo atodūsio", – kalbėjo R.Sakalauskaitė. Didžiulė patirtis ir glaudus ryšys su monsinjoru padėjo jai knygoje atskleisti šio šviesaus žmogaus biografijos bruožus.
Renginyje dalyvavo Švenčionių parapijos klebonas kun. Medardas Čeponis ir pasakojo apie savo susitikimus su šviesios atminties kunigu K. Vasiliausku. Švenčionių rajono savivaldybės Mero pavaduotojas Kęstutis Trapikas džiaugėsi, kad dar yra spausdinamos tokios vertingos knygos apie iškilius šalies asmenis. Bibliotekos lankytojai Petras Tėlyčėnas, Aleksandras Graželis irgi pasidalino savo ir artimųjų prisiminimais apie Monsinjorą.
Renginio pabaigoje buvo galima pabendrauti su pačia rašytoja R. Sakalauskaite, įsigyti jos knygą, nusifotografuoti atsiminimui bei gauti asmeninį autorės autografą.
Knygos pristatymo dalyviams, ši pažintis buvo išskirtinė ir labai įdomi bei praturtino dalyvių žinias apie šią iškilią asmenybę.

Parengė Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografinio-informacinio skyriaus vedėja Liudmila Untanienė

 

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Knygų kalėdos
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas