Startavo projektas „Prisijungusi Lietuva“

Startavo projektas „Prisijungusi Lietuva“

Startavo projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ (toliau – „Prisijungusi Lietuva“), kurio tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis ir internetu, taip pat jo teikiamomis galimybėmis.

Projekto naudą pajus apie 500 tūkst. Lietuvos gyventojų
Projektas „Prisijungusi Lietuva“ bus įgyvendinamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai nepakankami.
Norint apmokyti tiek daug žmonių, bus sukurtas „skaitmeninių lyderių“ ir „e. skautų“ (savanorių) tinklas, vienysiantis ne mažiau kaip 2000 asmenų. Prie šio tinklo kviečiami prisijungti ir 1200 šalies bibliotekininkų, kurie konsultuoja gyventojus planuojamuose atnaujinti viešuosiuose interneto prieigos taškuose.
Projektas bus itin didelis – į jį bus pakviesta apie 750 vietos bendruomenių, suorganizuota iki 10 tūkst. konsultavimo ir mokymo renginių, kurie vyks 1200 viešųjų interneto prieigos taškų bibliotekose. Šiuose renginiuose dalyvaus ne mažiau kaip 100 tūkst. žmonių.

Veiklų tęstinumą užtikrins specialiai parengti konsultantai
Projektas truks trejus metus. Kad būtų užtikrintas pradėtų veiklų tęstinumas, planuojama, kad parengti „skaitmeniniai lyderiai“ ir „e. skautai“ galės toliau savarankiškai konsultuoti  bendruomenės narius. Toks sprendimas priimtas vertinant ankstesnių metų patirtį, kai pasibaigus mokymams nemažai projekto dalyvių „atkrisdavo“ ir nepanaudodavo įgytų įgūdžių. Šiuo atveju projekto dalyviai galės nuolat kreiptis pagalbos ir gauti konsultacijas.
Stiprinti projektuose dalyvaujančių bendruomenių ir atskirų asmenų suinteresuotumą tęsti pradėtą veiklą padės bendruomenėms skirti renginiai ir visoje Europos Sąjungoje vykstančios skaitmeninius įgūdžius skatinančios nacionalinės akcijos, pavyzdžiui, „Interneto savaitė“, „Saugesnio interneto savaitė“, „Programavimo savaitė“, „Senjorų dienos internete“, „Merginos ir technologijos“ ir t. t.
Dar viena renginių grupė bus skiriama jaunimui. Įgyvendinant projektą bus organizuojami kūrybiniai IRT konkursai, kūrybinės dirbtuvės („hakatonai“) ir kiti renginiai jaunimui. Jie  skatins moksleivius domėtis informacinėmis technologijomis, programavimu, ugdys kūrybiškumą ir saviraišką, skatins savanorystę – kvies tapti projekto „e. skautais“ ir prisidėti prie vietos bendruomenės narių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo viešuosiuose interneto prieigos taškuose. Skaičiuojama, kad visose apskrityse šiuose renginiuose dalyvaus apie 10 tūkst. jaunuolių. 

Laukiamas rezultatas – 87 proc. interneto naudotojų
Visiems šiems tikslams pasiekti bus sukurta ar atnaujinta mokymų medžiaga. Gyventojų skaitmeniniam švietimui numatoma pasitelkti bibliotekų viešųjų interneto prieigos taškų infrastruktūrą, kuri bus atnaujinama Nacionalinės bibliotekos projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ metu.

Projekto veiklos finansuojamos Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir Valstybės investicijų programos lėšomis.

Bendruomenės, norinčios dalyvauti šiame projekte, kviečiamos registruotis interneto svetainėje www.prisijungusi.lt iki rugsėjo 15 d.

Plačiau apie projektą „Prisijungusi Lietuva“: www.epilietis.eu ir  www.prisijungusi.lt.

 

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas