Poeto Kazio Bradūno kūrybos skaitymai

Poeto Kazio Bradūno kūrybos skaitymai

Vasario mėnesį savivaldybės Viešosios bibliotekos skaitytojų klubas ,,Literatūros paukštė“ pakvietė švenčioniškius į pirmąjį šiais metais renginį, skirtą poeto, publicisto, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Kazio Bradūno gimimo 100-osioms metinėms paminėti. ,,Kazys Bradūnas yra vienas ryškiausių XX amžiaus žemininkų-lankininkų kartos poetų, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo organizatorių. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2017 metus  Kazio Bradūno metais“, - šiais žodžiais renginį pradėjo Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografinio-informacinio skyriaus vedėja Liudmila Untanienė.
Poeto Kazio Bradūno gyvenimą ir kūrybą išsamiai pristatė skaitytojų klubas ,,Literatūros paukštė“ narė Angėlė Telyčėnienė. Poetas gimė 1917 metais vasario 11d. Vilkaviškio rajone. Vėliau Kauno ir Vilniaus universitetuose studijavo lituanistiką, o 1949 metais persikėlė gyventi į JAV. Emigracijoje K. Bradūnas išbandė pačias įvairiausias profesijas. Dirbo duobkasiu, akmenskaldžiu, vėliau aktyviai įsitraukė į išeivijos kultūrinę veiklą. Ten redagavo leidinius „Literatūros lankai“, „Aidai“, „Draugas“ (kultūrinį priedą), buvo aktyvus išeivijos kultūrininkas, knygų sudarytojas, redaktorius. Iš viso K. Bradūnas yra išleidęs 16 poezijos rinkinių.
Inicijavęs poezijos antologiją „Žemė“, K. Bradūnas subūrė poetų grupę, kurią pradėta vadinti žemininkais. Be K. Bradūno, čia buvo įtraukta V. Mačernio, H. Nagio, A. Nykos-Niliūno ir J. Kėkšto kūryba.
1992 metais K. Bradūnas buvo apdovanotas Nacionaline premija, 1994 metais buvo priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą, o dar po metų su žmona Kazimiera sugrįžo gyventi į Lietuvą.
2002 metais poetas tapo „Poezijos pavasario“ laureatu, jis apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu. Sulaukęs 92 metų poetas 2009 m. mirė Vilniuje.
Skaitymų metu Petras Telyčėnas atkreipė dėmesį į tai, kad Kazys Bradūnas, per gyvenimą ėjęs su Martyno Mažvydo ir Kristijono Donelaičio šviesa, visur ir visada rašė Lietuvai – Tėvynės žemei ir dangui, jos pilkapiams ir gimtajai kalbai.
Prisiminimais apie susitikimą su Kaziu Bradūnu Rašytojų sąjungos renginyje jau Nepriklausomojoje Lietuvoje dalinosi Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografinio-informacinio skyriaus vedėja Liudmila Untanienė, akcentuodama, kad Lietuvos skaitytojams poeto kūryba tapo prieinama ir žinoma,  tik atgavus Nepriklausomybę.
Renginio metu pristatytas  išleistas naujas leidinys ,,Kazys Bradūnas. Archyvai“, buvo  rodomi vaizdo įrašai apie autorių iš LRT archyvo, skaitomi  K. Bradūno  eilėraščiai, gyvenimo prisiminimai, skambėjo lietuvių dainos.
Prieš renginį susirinkusieji apžiūrėjo spaudinių parodą ,,Kazys Bradūnas – Lietuvos poezijos viršukalnė“, čia pristatyti leidiniai išleisti Nepriklausomoje Lietuvoje, Vokietijoje, JAV.                                                                                         Parengta paroda bus eksponuojama ir kitose rajono bibliotekose – filialuose.

Parengė   Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografinio-informacinio skyriaus vedėja Liudmila Untanienė

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas