Paskaita „Arčiau žmogaus“

Paskaita „Arčiau žmogaus“

2024 m. gegužės 21 d. Šventos bibliotekoje vyko paskaita, kurią organizavo Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Šventos socialinės globos namų socialinė darbuotoja Edita Basienė.
Paskaitos tikslas – pasidalinti gerosios praktikos sklaida bei supažindinti bendruomenės narius su Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Šventos socialinės globos namų teikiamomis socialinėmis paslaugomis, viešinti socialinio darbuotojo veiklą, pasidžiaugti sėkmės atvejais.
Paskaitos metu socialinė darbuotoja pristatė Šventos socialinės globos namų teikiamas paslaugas, tikslą bei uždavinius. Bendruomenės narius supažindino su socialinio darbo kasdiene vykdoma veikla globos namuose, apie organizuojamus renginius, išvykas, užimtumo veiklas. Pasidalino patirtais iššūkiais, teikiant socialines paslaugas gavėjams, juk socialinis darbas reikalauja ne tik įgūdžių, bet ir sugebėjimo užmegzti ryšį su žmogumi, įgyti jų pasitikėjimą. Socialinis darbuotojas privalo padėti surasti tinkamiausią problemos sprendimo būdą, todėl svarbu nuolat stiprinti įgūdžius, ugdyti savo profesinę kompetenciją ir gilinti žinias. Socialinė darbuotoja pasidžiaugė gerąja praktikos patirtimi, organizuojant užimtumo veiklas Šventos socialinės globos namuose. Apibendrino veiklų įvairovę, pasidalino savo patirtimi jas organizuojant, jų tikslingumą ir naudingumą paslaugų gavėjams.

Parengė Šventos bibliotekos bibliotekininkė Angelė Misiūnienė

 

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas