PAŠAMINĖJE IR REŠKUTĖNUOSE LANKĖSI ŽURNALO ,,NAUJOJI ROMUVA” LEIDĖJAI

PAŠAMINĖJE IR REŠKUTĖNUOSE LANKĖSI ŽURNALO ,,NAUJOJI ROMUVA” LEIDĖJAI

Kovo 28 d. Pašaminės ir Reškutėnų kaimo bibliotekose vyko susitikimai su kultūros gyvenimo žurnalo ,,Naujoji Romuva“ leidėjais. Garbingus svečius pašaminiškiams pristatė lietuvių kalbos mokytoja Danutė Bagdonavičienė, reškutėniškiams -  bibliotekininkė Dangira Lapėnaitė. Žurnalo vyr. redaktorius, filosofas dr. Andrius Konickis papasakojo apie žurnalo ,,Naujoji Romuva“ leidybą, istoriją, dirbusius darbuotojus, Pašaminėje išsamiai pristatė  ,, Naujoji Romuva'' žurnalo paskutini leidinį. Siekdami įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus, neapsieiname be talkininkų, be bendraminčių, be geranoriškos jų pagalbos, - kalbėjo redaktorius.  Savo kūrybos eiles skaitė poetė Rita Makselytė, taip pat poetas, kultūros darbuotojas Juozas Žitkauskas. Pašaminiškiams ir reškutėniškiams jis skaitė savo eilėraščius parašytus gimtąja dzūkų tarme. Poeto gimtinė Lazdijų rajone, Kapčiamiestyje. Muzikantas Albinas Batavičius  grojo bandonija, atliko linksmas pupų dėdės dainas. Su šiuo muzikos instrumentu atliko tango muziką, girdėjome ir vargonų gausmą. Kodėl pupų dėdės dainos buvo akcentuojamos renginyje.? Žurnale ,, Naujoji Romuva'' išspausdintas Juozo Girdvainio straipsnis  ,,Pupų dėdės armonikos akordai''. Pašaminėje pristatydamas Pupų dėdę Juozas Žitkauskas kalbėjo paties muzikanto žodžiais: ,,Visi tie gražūs atsiminimai, linksmos šypsenos gerų lietuvių dėl mano patiekalų juokų sudaro man gerą atlyginimą, stambesnę pensiją negu valdininko, tapusio Melchioru Putele.... O kai aš neteksiu jėgų ir ūpo juokinti kitus, juoksiuosi  pats iš savęs, nes gal senatvėje reikės kur prie kryžkelės su armonika išmaldos prašyti“.
Žurnalo ,,Naujosios Romuvos“ vyr. redaktorius, filosofas dr. Andrius Konickis  susirinkusiems į renginius pristatė leidinius, kuriuos leidžia ,,Naujoji Romuva“, kultūros gyvenimo žurnalą jaunimui ,,Pašvaistė“, taip pat knygas: A. Augustino Jegelevičiaus ,,Vydutis“, apie po karo gimusią kartą, G. Latako ,,Lokenos“, N. Blaževičiūtės ,,Mįslių karuselė“, kurią iliustravo moksleivė Emilija. Kiekvieno šios, vaikams skirtos knygelės puslapio vienoje pusėje spausdinama mįslė, kitoje pusėje patalpintas piešinys ir yra mįslės įminimas. Taip pat buvo pristatyti ir kiti ,,Naujoji Romuva“ leidyklos leidiniai, kurių buvo galima įsigyti renginiams pasibaigus. Pašaminėje leidėjų viktoriną laimėjo Marytė Gimžauskienė, kuriai buvo įteiktas ,,Naujosios Romuvos“ leidinys. Reškutėnuose viktorinos metu ,,Naujosios Romuvos“ leidinius laimėjo Jurgita Saulienė ir Reškutėnų muziejaus-filialo muziejininkė Viktorija Lapėnienė. Besibaigiant renginiui Pašaminėje Ana Rastenienė diskutavo su  vyr. redaktoriumi, filosofu dr. Andriumi Konickiu apie straipsnių kriterijus ir jų atranką.  Reškutėnuose renginio pabaigoje vyko diskusija apie kultūros gyvenimą, apie projektines veiklas. Reškutėnų tradicinių amatų centro etninės veiklos skyriaus vedėja dr. Regina Mikštaitė – Čičiurkienė  diskusijai ir pamąstymui pateikė įdomių klausimų apie kultūros ir komercijos dermę šiuolaikinio kultūros gyvenimo kontekste. Pašaminės ir Reškutėnų bibliotekoms leidėjai padovanojo kultūros gyvenimo žurnalų ,,Naujoji Romuva“ , bei ,,Pašvaistė“ 2016 metų komplektus, taip pat Albino Batavičiaus išleistą CD ,,Mano miela kerėtoja“, kuri sudaryta iš bandonija, birbynėmis grojamų melodijų, duetu dainuojamų romansų ir dainų. Reškutėnuose leidėjai taip pat gavo dovanų knygų, ,,Reškutėnų mažosios kronikos“ IV dalį, - kurių autorė šio krašto šviesuolė V. Lapėnienė.  Svečiai lankėsi Reškutėnų muziejuje – filiale, kur muziejininkė V. Lapėnienė supažindino su  šio krašto istorija, archeologinių radinių, buities rakandų ir kt. ekspozicijomis. Reškutėnuose bendravimas tęsėsi bibliotekoje, prie kavos puodelio, suneštinių vaišių, vaišinomės Reškutėnų tradicinių amatų centro darbuotojų duonkepėje krosnyje keptu pyragu.

 Parengė Reškutėnų ir Pašaminės bibliotekininkės: Loreta Jusienė, Dangira Lapėnaitė.
Nuotraukų autoriai: L. Jusienė, D. Lapėnaitė, žurnalo ,,Naujoji Romuva“ leidėjai.

 

 

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas