Literatūrinė-muzikinė popietė „Aš atėjau iš vieversio giesmės“, skirta krašto poeto V. Lukšos 85-mečiui.

Literatūrinė-muzikinė popietė „Aš atėjau iš vieversio giesmės“, skirta krašto poeto V. Lukšos...

Lapkričio 18 dieną sukanka 85 metai, kai gimė mūsų krašto poetas, pedagogas, vadovas, kultūros organizatorius, visuomenininkas Vincas Lukša. Paminėti poeto į Adutiškio biblioteką susirinko būrelis adutiškiečių paskaityti jo eilių, panagrinėti kūrybą ir biografiją, pasidalinti prisiminimais apie šį kūrybingą, šiltą, nepaprastai kuklų žmogų. Renginys simboliškai pavadintas eilute iš Vinco Lukšos eilėraščių rinktinės „Aš atėjau iš vieversio giesmės“.

Bibliotekininkė Ana Vežan supažindino  su poeto biografija, išskyrė svarbiausius jo gyvenimo etapus ir apibūdino kūrybą.  V. Lukša  gimė 1937 metais lapkričio 18 dieną Ramoniūnų kaime, Švenčionių rajone. 1956 m. baigė Adutiškio vidurinę mokyklą. Vilniaus pedagoginiame institute įgijęs lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo išsilavinimą, pedagoginį darbą dirbo Anykščių, Šiaulių, Visagino, Ukmergės rajonų mokyklose. Penketą metų triūsė Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Sličių filialo vyresniuoju bibliotekininku, kol išėjo į pensiją. V. Lukša dalyvavo politinėje veikloje, buvo Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys,  Lietuvos mokytojų literatų draugijos „Spindulys“ narys ir šios draugijos pirmininkas, Rytų Lietuvos poetų sambūrio dalyvis. Jis taip pat parašė ir paskelbė spaudoje apie 200 straipsnių. Pagal V. Lukšos eiles yra sukurta dainų: Tado Daškevičiaus „Naktų saldumas neapkarto“, Sauliaus Šiaučiulio "Kelias į mokyklą", Jekabo Medinio "Met jaunu tiltu“ (latvių kalba), Visagino "Žiburio" ir "Verdenės" mokyklų himnai. Už eilėraščių knygelę "Viršūnių tiltai" V. Lukšai buvo skirta pirma vieta Rytų Lietuvos poetų kūrybos konkurse (1998m.). V. Lukša sudarė ir išleido poezijos konkurso dalyvių poezijos rinkinį „Žydinčios vyšnios šakelė“, Ukmergės rajono „Poezijos pavasarėlių“ laureatų kūrybos almanachą „Ten , kur Šventoji melsvą juostą pina“.  Poetas mirė 2020 m. rugpjūčio 3 d. Verpiuose (Ukmergės r.).
Lukšos eilėraščių kalbančių apie meilę gimtajam kraštui, skaitė ir deklamavo bibliotekininkė Ana Vežan ir renginio dalyviai Jurgita Dicevičiūtė, Palmira Krivickienė, Ivan Kulčinskij. Autoriaus eilėraščiai kupini meilės ir pasididžiavimo savo Tėviške, paprastais kaimo žmonėmis, pagarba Mamai. Poezijos posmus keitė prisiminimai apie poetą, jo gyvenimą. Nuoširdžiais prisiminimais apie V. Lukšą pasidalino jo auklėtoja ir mokytoja Palmira Krivickienė, kuri iki šiol džiaugiasi, kad jos pirmieji auklėtiniai troško mokytis, net praėjus 66-iems metams jų ryšys nenutrūko ir šie žmonės gyvenime daug pasiekė, tačiau visąlaik jautė meilę Tėviškei, gimtiesiems namams. Per dažnus klasės susitikimus skaitė ir aptarinėjo V. Lukšos ir A. Skyrelio eiles, rinko geriausiai pavykusias, dalinosi prisiminimais apie nepakartojamą laiką mokykloje. V. Lukšos giminaitis Stanislovas Rumbutis, taip pat kilęs iš Ramoniūnų kaimo, poeto eilėraščiams muzikos sparnus prisiuvo. V. Lukšos eilėraščiai tarsi naujai suskambėjo, kai Stanislovas sukūrė jiems melodiją ir padainavo grodamas akordeonu. O kai uždainavo ŠMKC Adutiškio skyriaus vokalinė grupė „Norim dainuoti“ lyriškas dainas pagal poeto eiles „Kai širdis dėl kažko“, „Vyšnios žiedmetis“ ir žodžių valsas „Saulutės matyt paprašytos“, buvo sužavėti visi literatūrinės popietės dalyviai.

Poezijos popietė buvo labai nuoširdi ir jauki. Šilumos ir vilties, kad tokių, regis paprastų, iš kaimo kilusių poetų kaip Vincas Lukša, kūryba nebus pamiršta, kvies sugrįžti prie gimtojo slenksčio, prie mūsų kiekvieno ištakų, teikė bibliotekoje parengta poeto kūrybos paroda. Dėkojame visiems už nuostabų ir prasmingą laiką būnant kartu.

Parengė Adutiškio bibliotekos bibliotekininkė Ana Vežan.

 

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Knygų kalėdos
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas