Interaktyvi istorijos pamoka „Lietuvos Valstybės atkūrimo istorija: faktai ir mitai“

Interaktyvi istorijos pamoka  „Lietuvos Valstybės atkūrimo istorija: faktai ir mitai“

Švenčionių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, vyko interaktyvi istorijos pamoka  „Lietuvos Valstybės atkūrimo istorija: faktai ir mitai“, kurią vedė vertingą istorinių žinių lobyną sukaupusi Nalšios muziejaus muziejininkė–istorikė Nadežda Spriridonovienė.  

Interaktyvioje pamokoje dalyvavo ir reikšmingas istorines Lietuvos ir mūsų gimtojo Švenčionių krašto žinias prisiminė ir tautinę savimonę praturtino Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 7  ir 11 klasių gimnazistai (mokytojos–A. Kurpienė, R. Skrupskaitė–Li, R. Stundžėnienė).

Nalšios muziejaus muziejininkė–istorikė Nadežda Spiridonovienė, nuosekliu istorinių įvykių pasakojimu įtraukė dalyvius į pamoką su diskusijomis, žinių įtvirtinimu, sukurdama auditorijoje sinergijos efektą. Naudodama vizualinę medžiagą, pasakojo Pirmojo pasaulinio karo audras, kuomet 1915 m. pab.–1918 m. pab. Lietuva buvo okupuota Vokietijos ir vadinama Oberostu. Tuomet Lietuva vokiečiams buvo „grūdų aruodas ir gyvulių tvartas“, mūsų kraštas buvo negailestingai plėšiamas ir išnaudojamas. Istorikė pabrėžė reikšmingą etapą,  kuomet po Vilniaus Steigiamojo Seimo (1920-05-15) Lietuvos istorijoje radosi pastangos atkurti nepriklausomą valstybę, ko pagrindinės aplinkybės buvo Pirmasis pasaulinis karas ir tautinis atgimimas. Gimnazistai išgirdo 1917 m. rugsėjo 18-22 d. įvykusios Vilniaus Konferencijos priežastis, nutarimus bei Konferencijos metu sukurtos Lietuvos Tarybos (veikė nuo 1917 m. rugsėjo iki 1920 m. gegužės) svarbiausią uždavinį–Nepriklausomos Lietuvos valstybės paskelbimas. Pamokos metu buvo kalbama apie 1918 m. vasario 16 d. Tarybos narių pasirašytą Lietuvos Nepriklausomybės aktą, kuris žymėjo naują lietuvių tautos istorijos laikotarpį, kuomet pasaulio žemėlapyje vėl atsirado Lietuvos vardas.

Interaktyvios pamokos dalyviai susidomėję klausė, kokias tragiškas pasekmes ir žalą Švenčionių kraštui ir konkrečioms Švenčionių miesto gatvėms, kuriose jie patys dabar gyvena, sukėlė  Antrasis pasaulinis karas. Istorikė pateikė susidomėjusiai auditorijai sovietmečio laikų (1970 m. -1977 m.) Švenčionių krašto pastatų nuotraukas. Istorikė pasakojo apie Lietuvos valstybės pagrindų atkūrimą ir įtvirtinimą tuometiniuose spaudos leidiniuose bei istorinį Lietuvos laisvės lygos surengtą Molotovo–Ribentropo pakto pasmerkimo mitingą.

Istorikė N. Spiridonovienė akcentavo Švenčionių rajono Sąjūdžio ir atgimimo pradžią, kuomet kraštiečiai paminklų atidarymo, susirinkimų, mitingų forma vieningai stiprino tautiškumo, vienybės, tautos gerovės bei noro patiems spręsti savo likimus, dvasią.

Renginio dalyviai įdėmiai stebėjo istorikės N. Spiridovienės  pristatytą videofilmą „Švenčionių krašto žmonės Baltijos kelyje“, kuriame skambėjo mūsų kraštiečių atsiminimai, patriotiški jausmai ir išvados apie įvykius iki Baltijos kelio (1989-08-23) ir jo metu, kuomet norinčių vieningai, rankomis ir širdimis susikabinus, stovėti trijų Baltijos valstybių kelyje, buvo daug daugiau, nei tuo metu leido žmonių galimybės.

 Nalšios muziejaus muziejininkės–istorikės N. Spiridonovienės interaktyvi istorijos pamoka  „Lietuvos Valstybės atkūrimo istorija: faktai ir mitai“–prasminga ir turtinga istorinė kelionė, palietusi visos Lietuvos ir Švenčionių krašto reikšmingus įvykius ir žmones nuo Pirmojo pasaulinio karo iki svarbiausio įvykio mūsų šalies istorijoje, kuomet 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. 

Interaktyvi istorijos pamoka  „Lietuvos Valstybės atkūrimo istorija: faktai ir mitai“, yra Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto–Renginių ciklas „Skaitysiu Lietuvą“ renginys, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Švenčionių rajono savivaldybė.

Parengė Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Irena Skudutienė. Nuotraukos I. Skudutienės

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Knygų kalėdos
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas