Gedulo ir vilties dienos minėjimas Švenčionių miesto parke

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Švenčionių miesto parke

Birželio 14-ąją Švenčionių miesto parke įvyko masinių trėmimų pradžios minėjimas, kurį organizavo Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
Taip dar kartą buvo prisiminti Lietuvą sukrėtę nusikaltimai žmogiškumui.
Trėmimai, kurie pasmerkė niekuo nenusikaltusius  žmones kančioms, išplėšė iš savo gimtinės, artimųjų rato, kai lietuviai prievarta buvo vežami  į nežinomas, atšiaurias vietas, kur pasitiko svetima kultūra, priešiška aplinka – taip jie buvo baudžiami už meilę ir pagarbą savo  tėvynei, nes okupantų rankose buvo ginklai ir jėga.
Renginys prasidėjo visuotine tylos minute – pilietine akcija okupacijos aukoms atminti. Tenutyla kasdienybės šurmulys. Išgirsk. Įsiklausyk į savo širdies plakimą.
Minėjimo renginyje dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės vicemerė Violeta Čepukova, kuri tarė jautrią ir nuoširdžią kalbą apie tai, jog jokie likimo smūgiai nepalaužė mūsų tautos, nesunaikino jos ryžto kovoti, toliau kurti ir mylėti tėvynę.
Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčios klebonas Stanislav Matiukevič  sakė, kad tremtiniai apdovanoti išmintimi, gera širdimi, darbštumu, nuoširdumu bei kitomis savybėmis. Tokias savybes turinčių žmonių mes norime matyti bei sutikti ir šiandieną.
Apie savo kelionę į Sibirą ir skaudžią asmeninio gyvenimo atkarpą, papasakojo buvęs tremtinys, muzikantas Valdemaras Prunskus, kuris papuošė renginį grodamas liaudiškas melodijas savo mylimu instrumentu - cimbolais.
Lietuviams brangias patriotines dainas atliko Švenčionių miesto kultūros centro folkloro kolektyvas „Saulala“, puoselėjantis Rytų Lietuvos tarmę ir šnektą (vadovas  Rimantas Ankėnas).
Minėjimo dalyviai  Bronius Lazaraitis, Laima Radžiūnienė, Onutė Pošiūnienė paskaitė pačių tremtinių išgyventus eilėraščių posmus  apie tą negyjančią žaizdą visos mūsų tautos istorijoje.
„Mes patys kuriame istoriją ir prisiimame atsakomybę už mūsų kiekvieną pasirinkimą. Gedulo ir vilties diena yra galimybė pajusti visų mūsų vienybę“ – taip kalbėjo renginio vedėja bibliotekininkė  Aldona Miloševskaja.

Parengė Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografinio-informacinio skyriaus vedėja Alytė Čečiurkienė. Nuotraukos Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografinio-informacinio skyriaus bibliotekininkės Vaidos Švalkienės.

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas