Pabradės miesto biblioteka-filialas

Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos
PABRADĖS MIESTO BIBLIOTEKA - FILIALAS
Bibliotekos adresas:
Vilniaus g. 46, LT-18177 Pabradė.
Tel. (8 387) 54 372
El. paštas: pabrade@svencioniuvb.lt
Filialo vedėja Gražina Dargytė

Skaitytojai aptarnaujami:
Pirmadienį - penktadienį  10.00 -17.00 val.
Poilsio dienos - šeštadienis, sekmadienis. 
Paskutinė mėnesio darbo diena - sanitarinė.
Prieššventinę dieną biblioteka dirba viena valanda trumpiau.
Valstybinių švenčių dienomis biblioteka vartotojų neaptarnauja.

Bibliotekoje teikiamos mokamos paslaugos:
Dokumentų kopijavimas
Tarpbibliotekinis abonementas (spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų)
Teksto spausdinimas kompiuteriu
Dokumentų laminavimas

Pagrindiniai bibliotekos uždaviniai:
Miesto bendruomenės informacinis aprūpinimas;
Kraštotyrinės ir etninės veiklos organizavimas;
Darbo su vaikais ir jaunimu organizavimas;
Svarbių laikmečio datų pažymėjimas.

APIE MIESTO BIBLIOTEKĄ

Istorija
Pabradės miesto viešoji biblioteka įsteigta 1940 m. Knygų tuo metu bibliotekoje buvo 1129. Tuo metu buvo 105 skaitytojai. Per mėnesį išduota 183 knygos. Veikė skaitykla. Vedėjavo Julija Paukštienė.
Po Antrojo pasaulinio karo Pabradės miesto biblioteka atkurta 1948 metais. Tuo metu bibliotekos fondą sudarė 240 egz. spaudinių, o bibliotekos paslaugomis naudojosi 80 skaitytojų. Per metus buvo išduodama 1800 – 1900 egz. spaudinių.
1950 metais bibliotekos spaudinių fondas žymiai padidėjo (2234 egz.), o 1955 metais bibliotekoje jau buvo 12 076 egz. grožinės ir mokslinės literatūros.
1963 metais Pabradės miesto biblioteka persikėlė į naujas patalpas Pabradės miesto Kultūros Centre.
Švenčionių rajone veikia centralizuota bibliotekų sistema. Pabradės miesto biblioteka yra Švenčionių Viešosios bibliotekos filialas.
Pabradės miesto biblioteką sudaro abonementas, skaitykla ir vaikų literatūros kambarys.

Abonementas – gyviausia, labiausiai lankoma bibliotekos vieta. Čia informacijos vartotojai gali rasti nemažai pažintinių ir grožinių knygų lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių ir anglų kalbomis. Visas jas galima skolintis į namus. Abonemente sukaupta 13996 egz. ir 12829 pavadinimai lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinių, įvairių mokslo šakų spaudinių. Pabradės m. bibliotekoje skaito 1176  vartotojų.
Bibliotekoje sukaupta 273 egz. kraštotyros fondas. Visiems besidomintiems Pabradės miesto istorija siūloma juo naudotis. Pabradės m. bibliotekoje yra parengtas ir kiekvienais metais pildomas kraštotyrinis darbas „Ilgi tremties keliai“ apie Pabradėje gyvenančius tremtinius, pildomas krašto katalogas „Mūsų miestas“, parengtas teminis aplankas „Pabradė laiko vingiuose“. Daugiau informacijos apie Pabradę galima rasti svetainėje „Vilnijos vartai“, kuri skirta Vilniaus apskrities kraštotyros informacijos sklaidai internete.

Pabradės miesto bibliotekos skaitykloje tylu, lengva susikaupti rimtam darbui. Pabradės m. bibliotekos skaitykloje galima skaityti 64 pavadinimų naujausius dienraščius, savaitraščius, žurnalus lietuvių, rusų kalbomis. Norite žinoti – kas, kur, kada, kodėl? Rasite atsakymus skaityklos enciklopedijose, žinynuose, žodynuose. Skaitykloje organizuojamos spaudinių parodos, vyksta literatūros vakarai, šventės, susitikimai su poetais bei rašytojais.

Bibliotekoje nuo 2009-2012m. buvo vykdomas projektas „Bibliotekos pažangai“, padėjęs daugeliui žmonių įsisavinti informacines technologijas informacijos gavimui, teikimui, komunikavimui ir panaudoti tai savo veikloje bei kasdieniniame gyvenime.  
Skaitykloje yra 9 kompiuteriai, įsigyti iš projekto „Bibliotekos pažangai“, todėl informacijos vartotojai turi galimybę reikiamos informacijos ieškoti Interneto tinklalapiuose.
Skaitykloje nuo 2009 m. metų vyksta kompiuterinio raštingumo kursai Pabradės miesto gyventojams. Bibliotekoje rengiamus kursus jau baigė nemažai miesto vyresnio amžiaus gyventojų. Bibliotekininkės visada maloniai suteiks informacines konsultacijas. 2013 m. Pabradės miesto bibliotekoje buvo vykdomas Švenčionių r.savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „E.paslaugos – patogu, saugu, paprasta", kurį finansavo LR Kultūros ministerija. Jo dėka daugiau kaip 20 informacijos vartotojai buvo apmokyti kasdienius reikalus tvarkyti internetu - savarankiškai apmokėti sąskaitas, atlikti deklaravimus, tvarkyti nedarbingumo dokumentus, atlikti vairuotojo pažymėjimo gavimo ir keitimo procedūras ir kt. 2015-2016 m. bibliotekoje buvo vykdomas „Bibliotekos pažangai 2" projektas „Technologijų centro "Failiukas" įkūrimas ir veikla bibliotekose". Projekto tikslas - sudaryti palankesnes sąlygas globos namų ir socialiai remtinų šeimų vaikams siekti geresnių rezultatų tiksliųjų mokslų srityje vystant jaunuolių techninius gebėjimus per techninės kūrybos būrelius bibliotekose. Projektas yra orientuotas į naujas užimtumo veiklas globos namų ir socialiai remtinų šeimų vaikams organizuojant užsiėmimus bibliotekose įkurtuose techniniuose būreliuose.

Informacijos paieška vykdoma elektroniniuose kataloguose, Lietuvos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB), Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės archyve (CD) ir Lietuvos kultūros ministerijos lėšomis užprenumeruotose Lietuvos ir užsienio duomenų bazėse.
Vaikų literatūros kambarys – tai mažųjų informacijos vartotojų karalystė. Vaikų literatūros kambario fonduose sukaupta 5426 egz. 4891 pavadinimo grožinės ir pažintinės literatūros vaikams ir moksleiviams. Literatūros klasika, nuotykiai ir fantastika, paslaptingiausios istorijos ir naujausios žinios iš enciklopedijų, žinynų, žurnalų – visa tai skirta mažiesiems, žingeidiesiems piliečiams. Prenumeruojama 8 pavadinimų periodinių leidinių. Čia skaito 363 vaikai ir moksleiviai.
Čia organizuojamos literatūrinės popietės, parodos, šventės, ekskursijos. Mažieji bibliotekos lankytojai laisvalaikį leidžia žaislotekoje žaisdami „Monopolį“, „Lego“, kitus žaidimus.

Jau dvyliktus metus vaikų literatūros kambaryje veikia lėlių teatras „Žeimenukas“ (įkurtas 2000 m.). Žeimenukas – tai mažas linksmas lašelis. Jis visada maloniai šypsosi ir kviečia vaikus į teatro vaidinimus. Juose vaidinančioms lėlėms gyvybę „įkvepia“ Pabradės miesto vidurinių mokyklų moksleiviai. Tokie renginiai kaip „Vaikai vaidina vaikams“, rajoninis lėlių teatrų renginys „Lėlės vaidina vaikams“ sukviečia daug žiūrovų.
Naujų knygų pristatymai nebeapsieina be lėlių teatro „Žeimenukas“ lėlių pagalbos. Mažiesiems knygų mylėtojams labai malonu, kai naujas knygutes pristato lėlės. Šiai grupei žiūrovų skirtame repertuare pelnytai vyrauja pasakos. Renginiai, kuriuose vyksta lėlių teatro spektakliukai žadina vaikų smalsumą, domėjimąsi knyga. Su lėlių teatro aktoriais vaidinti dažniausiai pasirenkamos eiliuotos pasakos. Spektaklio metu ir aktoriai, ir žiūrovai pajunta, kiek šilumos ir kūrybingumo toks bendravimas teikia – juk nei kompiuteris, nei televizija negali sukurti tokios aplinkos, kaip susitikimas su pasaka knygų pasaulyje.

Pabradės miesto bibliotekoje-filiale dirba vyr.bibliotekininkės  Daiva Rimošaitytė, Jolanta Zenkienė, Rima Kaušinienė. Bibliotekai vadovauja vedėja Gražina Dargytė.

Parengė Švenčionių r. savivaldybės Viešosios bibliotekos Pabradės miesto bibliotekos-filialo vedėja Gražina Dargytė

Skaitmeninio raštingumo mokymai
Prisijungusi Lietuva
Knygų kalėdos
Naujos knygos
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas