„Mes prisimename, kodėl esame laisvi...“

„Mes prisimename, kodėl esame laisvi...“

Jie buvo nemirtingi - kaip dievai! –
Tie žodžiai apie Laisvę ir ištikimybę.
Dvasingais tampama lengvai,
Neužmirštumas sielą tik vėliau palydi... (Vladas Buragas)

Kasmet paminime šią istorinę dieną – Sausio 13-ąją – Lietuvos laisvės gynėjų dieną. 1991 m. sausį tūkstančiai žmonių, atsiliepę į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kvietimą, atėjo ginti atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Šią dieną įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos  vadovybei jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą. Bandymai šturmuoti Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Lietuvos Respublikos Seimo pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus buvo vykdomi nuo sausio 9 d. Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė.

Prie televizijos bokšto Vilniuje daugiau nei tūkstantis taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Seimo pastatą kariškiai atsisakė.
2021 m. minime šios istorinės datos trisdešimtmetį ir pagerbiame bei prisimename kovojusius ir žuvusius už mūsų laisvę. Esame jiems dėkingi už giedrą dangų virš mylimos Lietuvos, už Tėvynės laisvę, už vienybę ir pasiaukojimą.
Kiekvienas tikras Lietuvos patriotas visada prisimins, kodėl esame laisvi.

Pabradės miesto biblioteka prisimenant šią istorinę datą parengta spaudinių paroda „Tauta, jos praeitis garbinga, yra mums kaip širdis arti“ bei lankstinukas „Tik laisviems dangus gražus...“

Parengė Pabradės miesto bibliotekos-filialo vedėja Gražina Dargytė

Biblioteka visiems
LOVEJOB
Skaitmeninio raštingumo mokymai
Prisijungusi Lietuva
Knygų kalėdos
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas