Atminimo popietė Viešojoje bibliotekoje

Atminimo popietė Viešojoje bibliotekoje

Gruodžio mėnesį Švenčionių Viešosios bibliotekos skaitytojų klube ,,Literatūros paukštė“  buvo pristatyta kraštietės literatės Zuzanos Vilkavickaitės kūryba. Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografinio – informacinio skyriaus bibliotekininkė Alytė Čečiurkienė trumpai pristatė istoriją apie Vaiškūnų kaimą, esantį laukuose netoli nuo Švenčionių. Šis kaimas užaugino daug iškilių ir įžymių žmonių. Čia gimė kompozitorius, choro dirigentas Julijonas Sinius, profesorius Kazys Vytautas Trainys, Lietuvos žemdirbystės instituto direktorius, lietuviškų augalų veislių selekcininkas doc. dr. Vytautas Ruzgas, karo ir civilinės  aviacijos lakūnas, kapitonas instruktorius Jonas Ruzgas.
Vaiškūnai yra ir literatės, pedagogės ir tremtinės Zuzanos Vilkavickaitės tėviškė. Zuzana Vilkavickaitė mokėsi Švenčionių gimnazijoje, nors jos jaunystė prabėgo toli nuo gimtinės. Literatės šeima buvo ištremta į Sibirą. Tremtyje baigė Irkutsko užsienio kalbų pedagoginį institutą. Dirbo pedagoginį darbą. Atgimimas ir atkurta nepriklausomybė – sutikti su džiaugsmu – paskatino eilėmis išreikšti patirtą nuoskaudą ir prarastos tėvynės ilgesį. Jos eilėraščiai buvo spausdinti rajono laikraščiuose, rinkiniuose ,,Eiliavimai“, ,,Branda‘‘, B. Karklelio knygoje ,,Vaiškūnai“. Zuzana Vilkavickaitė išleido ir eilėraščių rinkinį ,,Pravirko liepos...“.  Tą popietę eilėraščius iš rinkinio skaitė, giliai į eilėraščių tematiką įsijautusi,  Ona Pošiūnienė. Apie Zuzaną Vilkavickaitę, jos išgyvenimus kalbėjo mokytoja Jadvyga Kairienė. Prisiminimais apie Vaiškūnų kaimą ir jo žmones dalinosi Bronius Lazaraitis.
Popietės pabaigoje, prie arbatos puodelio, dar ilgai kalbėjome apie Zuzanos Vilkavickaitės eilėraščius, kurie  taip giliai ir smarkiai mus paveikė,  privertė susimąstyti ir suprasti kas esi, koks yra svarbus ryšys tavo su gimtine.

Parengė  Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografinio – informacinio skyriaus vadėja L. Untanienė

Knygų kalėdos
Naujos knygos
Švenčionių rajono savivaldybė
Bibliotekos pažangai
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas